प्रेस नोट- बदलत्या हवामानात आंबा पिकाची घ्यावयाची काळजी
   
  सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, झाडगाव येथे "मत्स्यालय व्यवस्थापन" या विषयावर ५ दिवसांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम (८ ते १२ मार्च २०१९)
   
  List of Equipment under test (Confirmed) and (Waiting) to be tested at CAET Dapoli (Updated upto 15.11.2018)
   
  सफेद व लाल हजेरीपटावरील काम केलेल्या प्रत्यक्षात ठेका पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या मजुरांची यादी
   
  University Staff Seniority List (HOD, Prof. tec)